សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម Welcome to khmerebook.com Tel: 097 444 74 00/ 096 99 66 188/ 012 36 53 90
   ចំណេះដឹង​ទូទៅ General Knowledge > ឯកសារទូទៅរបស់ BONGPHAT.COM > ទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

ទស្សនៈវិស័យ Vision នឹងក្លាយទៅជាគេហទំព័រឈានមុខគេលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មាន និងកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២០។ Be coming the first social networking, economic, news and entertainment​ in Cambodia at 2020. បេសកកម្ម Mission ដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យខាងលើ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម បានខិតខំប្រមូលផ្តុំនូវបញ្ញាវ័ន្តខែ្មរ និងបរទេសល្បីៗដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីប្រទេស មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗ

post by : Kong Sophat                                                             post Date : 05-Mar-2018

View : 2219

ក្រុមកំលាំងមនុស្សធម៌ទាំងអស់ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សុភាព តេជ:

យ៉ាបណាស់គ្រូផាត

48 ខ្នងឆេះម៉ត់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២(ដោយ គង់ សូផាត Kong Sophat)

ចង់ធ្វើជាថៅកែ ក្រុមហ៊ុន ដើរដោយ បណ្តាញទីផ្សារ Network Markting by Kong Sophat

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរអីប៊ូក បណ្តាញទីផ្សារ រកលុយបានច្រើន ទូរសព្ទ័ ០៩៦៩៩៦៦១៨៨ (Network Marketing) How to register with khmerebook www.khmerebook.com

ចង់លក់អោយឆាប់ដាច់

ចង់ជោគជយ័តែខ្ជិល Success

អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing បើមិនស្តាប់គ្រូផាតទេអស់លុយរហូត

រកលុយបានច្រើនមែន Make money Network Marketing

មើលវីដេអូនេះចប់ឈបើពិបាកចិត្តពីរឿងដាចើលុយទៀតហើយ

នៅផ្ទះរកប្រាក់បានច្រើន ពី300$ ទៅ 2000$ ក្នុង១ខែយ៉ាងងាយ ខ្ញុំមិនបោកទេ

ឈប់ពិបាកចិត្ត ពីរឿងដាច់លុយទៀតហើយ Network Marketing (គង់ សូផាត)

រកប្រាក់បានច្រើន

Flag Counter