សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម Welcome to khmerebook.com Tel: 097 444 74 00/ 096 99 66 188/ 012 36 53 90
  ដំណឹងជ្រើសរើសបុក្គលិក

Category : ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល Price : $0

Description

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh HR ------------------------------------- ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មដូចជា | Our Services : 1⃣ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក | Recruitment 2⃣រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ | Accounting system 3⃣ប្រកាសពន្ធប្រចាំខែនិងឆ្នាំ | Tax Declaration 4⃣សេវាកម្មសវនកម្មផ្ទៃក្នុង | Internal Audit Service 5⃣រៀបចំគោលនយោបាយគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ | Accounting and Finance Policy 6⃣ កត់ត្រាបញ្ជីគណនីនិងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ | Bookkeeping and Financial Statements 7⃣រៀបចំគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស | HR Manual /Policy 8⃣បណ្តុះបណ្តាលការងារជាក់ស្តែងសំរាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន | Practical Job Training 9⃣សេវា Outsourcing

Contact

Name : Hour Vichet

Phone : 16785548

Address :

View : 1909

ក្រុមកំលាំងមនុស្សធម៌ទាំងអស់ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សុភាព តេជ:

យ៉ាបណាស់គ្រូផាត

48 ខ្នងឆេះម៉ត់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២(ដោយ គង់ សូផាត Kong Sophat)

ចង់ធ្វើជាថៅកែ ក្រុមហ៊ុន ដើរដោយ បណ្តាញទីផ្សារ Network Markting by Kong Sophat

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរអីប៊ូក បណ្តាញទីផ្សារ រកលុយបានច្រើន ទូរសព្ទ័ ០៩៦៩៩៦៦១៨៨ (Network Marketing) How to register with khmerebook www.khmerebook.com

ចង់លក់អោយឆាប់ដាច់

ចង់ជោគជយ័តែខ្ជិល Success

អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing បើមិនស្តាប់គ្រូផាតទេអស់លុយរហូត

រកលុយបានច្រើនមែន Make money Network Marketing

មើលវីដេអូនេះចប់ឈបើពិបាកចិត្តពីរឿងដាចើលុយទៀតហើយ

នៅផ្ទះរកប្រាក់បានច្រើន ពី300$ ទៅ 2000$ ក្នុង១ខែយ៉ាងងាយ ខ្ញុំមិនបោកទេ

ឈប់ពិបាកចិត្ត ពីរឿងដាច់លុយទៀតហើយ Network Marketing (គង់ សូផាត)

រកប្រាក់បានច្រើន

Flag Counter