សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម Welcome to khmerebook.com Tel: 097 444 74 00/ 096 99 66 188/ 012 36 53 90
   ចំណេះដឹង​ទូទៅ General Knowledge > ផ្នត់គំនឹតអ្នកមាន > បុគ្គល​ជោគជ័យ

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

​ លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​របស់​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ​ រាល់បុគ្គលជោកជ័យនិងបុគ្គលបរាជ័យតែងតែមានលក្ខណៈមួយចំនួន ដែលមាន​ភាពខុសគ្នា​រឺផ្ទុយ​ពីគ្នា។ បុគ្គលជោកជ័យធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាខ្ពស់ ហើយ​មិនងាយ​ធ្វើអ្វីទៅ​តាមកំហឹង​ឬអារម្មណ៍​របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនោះទេ។ ចំណែកឯបុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ ភាគច្រើន​ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហា​តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន​ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីនោះទេ។ ១. ការអធ្យាស្រ័យ មនុស្សជោគជ័យ​​៖ ចេះអាធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនប្រកាន់ច្រើនរឺមានការគុំគួនគំនុំច្រើននោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ភាគច្រើននៃមនុស្សបរាជ័យតែងតែមានគុំគួន ប្រកាន់ច្រើននិងមិនងាយអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ ២. ទំនួលខុសត្រូវ មនុស្សជោគជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ពស់ណាស់ ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ ពួកគេមិនចេះទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ផ្ទុយគ្នាពីបុគ្គលជោគជ័យវិញ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេ។ ពួកគេតែងតែទម្លាក់ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះ។ ៣. ការចែករំលែក មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ។ គ្រប់ពេលដែលពួកគេដឹងពីព័ត៌មានសំខាន់អ្វីមួយ គេតែងតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយមិនទុកវាជាសម្ងាត់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមបំផុត។ បើសិនជាគេដឹងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនោះ គេនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យនេះ នឹងទុកវាជាការសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមិនខាន។ ៤. ការបង្ហាញអារម្មណ៍ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតានៃទម្លាប់មនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ជាប្រពៃណីទៅហើយ មនុស្សធុនបែបនេះនឹងបង្ហាញអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយរឺអ្នកណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខាន។ ៥. ការនិយាយស្ដី មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យមិនចេះនិយាយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ រាល់ការនិយាយស្ដីរបស់គេតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍និងឆ្លាតវៃបំផុត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យនិយាយច្រើនខ្លាំងណាស់ តែរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាមានប្រយោជន៍នោះទេ។​ ភាកច្រើនពួកគេចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេ។ ៦. ចែករំលែកភាពជោគជ័យ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន ពួកគេតែងតែរំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានជួយដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សលោភលន់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យណាមួយពួកគេតែងតែចាត់ទុកវាជារបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាមានការជួយពីអ្នកដទៃក៏ដោយ។ ពួកគេលេបយកភាពជោគជ័យដោយមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ។ ៧. គ្មានបំណងចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃ មនុស្សជោគជ័យ៖ រាល់ពេលពួកគេទទួលបានជោគជ័យរឺធ្វើអ្វីមួយនោះ ពួកគេតែងតែមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានភាពជោគជ័យដូចខ្លួនឯងផងដែរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ដោយសារតែភាពលោភលន់​ និងអាត្មានិយមនោះ មនុស្សបរាជ័យមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានភាពជោគជ័យនោះទេ។ គេតែងតែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងរលាយគ្រប់យ៉ាង។ ៨. ការពិចារណា មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលចេះយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណាដើម្បីភាពល្អប្រសើរ។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទអញនិយមនោះទេ ហើយក៏គ្មានគំនិតថាគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សអញនិយម។ ពួកគេមិនដែលយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណានោះទេ ដោយសារតែគេមានគិតថាមានតែគំនិតខ្លួនគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។ ៩. គោលដៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចេះកំណត់គោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ពួកគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតនោះទេ។ គោលដៅរបស់គេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច រឺពេលខ្លះត្រូវអ្នកផ្សេងបង្កើតឲ្យទៀតផង។ ១០. តម្រូវការ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យ ពួកគេស្គាល់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាន។ ពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសម្រេចបាននូវតម្រូវការមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មូលហេតុដែលបរាជ័យនោះ​ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននោះទេ។ បែបនេះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ។ ១១. រៀនសូត្រ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតាមនុស្សដែលជោគជ័យ​មិនដែលគិតថាពួកគេ​ជាមនុស្សចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ ពួកគេតែងតែរៀនអ្វីៗថ្មីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនសម្ថិភាពរបស់ខ្លួន។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យតែងតែគិតថា​ខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យ​និងចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគេមិនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនអ្វីៗផ្សេងនោះទេ។ ១២. ការកំសាន្ត មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យតែងតែយកការកំសាន្តរបស់ពួកគេមកជាការអានសៀវភៅណា​ដែលមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគេបានកាន់តែច្រើន។ ពួកគេមិនធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យបែជាបង្វែរការកំសាន្តរបស់ខ្លួន​មកលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញ។ ពួកគេមិនបានចំណាយពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះទេ។ ១៣. ការគោរព មនុស្សជោគជ័យ៖​​ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ ដោយចេះដឹងគុណអ្នកដទៃ និងជាងនេះទៅទៀតពួកគេជាមនុស្សដែលចេះអ្នកដទៃ។ មនុស្សបរាជ័យ៖​ ផ្ទុយគ្នាទៅវិញ មនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ​ដោយគ្មានរកខុសត្រូវនោះទេ។ ពួកគេមិនចេះគោរពអ្នកផ្សេងនោះឡើយ។ ១៤. ការរស់នៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សមានការគិតគូរបានខ្ពស់។ ពួកគេរស់នៅដើម្បីពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សដែលបរាជ័យជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាល។ ពួកគេមិនមានគោលដៅសម្រាប់អនាគតច្បាស់លាស់នោះទេ។ ១៥. ការផ្លាស់ប្ដូរ មនុស្សជោគជ័យ៖ ដើម្បីភាពជោគជ័យ ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយ​ដើម្បីឲ្យខ្លួនគេកាន់តែល្អប្រសើរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះមិនងាយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ ពួកគេតែងតែមានភ័យខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររឺគ្មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះ។ Contact Name : Hour Vichet Phone : 16785548 Address : View : 794 ​ លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​របស់​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ​ រាល់បុគ្គលជោកជ័យនិងបុគ្គលបរាជ័យតែងតែមានលក្ខណៈមួយចំនួន ដែលមាន​ភាពខុសគ្នា​រឺផ្ទុយ​ពីគ្នា។ បុគ្គលជោកជ័យធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាខ្ពស់ ហើយ​មិនងាយ​ធ្វើអ្វីទៅ​តាមកំហឹង​ឬអារម្មណ៍​របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនោះទេ។ ចំណែកឯបុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ ភាគច្រើន​ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហា​តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន​ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីនោះទេ។ ១. ការអធ្យាស្រ័យ មនុស្សជោគជ័យ​​៖ ចេះអាធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនប្រកាន់ច្រើនរឺមានការគុំគួនគំនុំច្រើននោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ភាគច្រើននៃមនុស្សបរាជ័យតែងតែមានគុំគួន ប្រកាន់ច្រើននិងមិនងាយអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ ២. ទំនួលខុសត្រូវ មនុស្សជោគជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ពស់ណាស់ ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ ពួកគេមិនចេះទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ផ្ទុយគ្នាពីបុគ្គលជោគជ័យវិញ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេ។ ពួកគេតែងតែទម្លាក់ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះ។ ៣. ការចែករំលែក មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ។ គ្រប់ពេលដែលពួកគេដឹងពីព័ត៌មានសំខាន់អ្វីមួយ គេតែងតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយមិនទុកវាជាសម្ងាត់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមបំផុត។ បើសិនជាគេដឹងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនោះ គេនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យនេះ នឹងទុកវាជាការសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមិនខាន។ ៤. ការបង្ហាញអារម្មណ៍ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតានៃទម្លាប់មនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ជាប្រពៃណីទៅហើយ មនុស្សធុនបែបនេះនឹងបង្ហាញអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយរឺអ្នកណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខាន។ ៥. ការនិយាយស្ដី មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យមិនចេះនិយាយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ រាល់ការនិយាយស្ដីរបស់គេតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍និងឆ្លាតវៃបំផុត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យនិយាយច្រើនខ្លាំងណាស់ តែរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាមានប្រយោជន៍នោះទេ។​ ភាកច្រើនពួកគេចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេ។ ៦. ចែករំលែកភាពជោគជ័យ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន ពួកគេតែងតែរំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានជួយដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សលោភលន់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យណាមួយពួកគេតែងតែចាត់ទុកវាជារបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាមានការជួយពីអ្នកដទៃក៏ដោយ។ ពួកគេលេបយកភាពជោគជ័យដោយមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ។ ៧. គ្មានបំណងចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃ មនុស្សជោគជ័យ៖ រាល់ពេលពួកគេទទួលបានជោគជ័យរឺធ្វើអ្វីមួយនោះ ពួកគេតែងតែមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានភាពជោគជ័យដូចខ្លួនឯងផងដែរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ដោយសារតែភាពលោភលន់​ និងអាត្មានិយមនោះ មនុស្សបរាជ័យមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានភាពជោគជ័យនោះទេ។ គេតែងតែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងរលាយគ្រប់យ៉ាង។ ៨. ការពិចារណា មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលចេះយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណាដើម្បីភាពល្អប្រសើរ។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទអញនិយមនោះទេ ហើយក៏គ្មានគំនិតថាគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សអញនិយម។ ពួកគេមិនដែលយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណានោះទេ ដោយសារតែគេមានគិតថាមានតែគំនិតខ្លួនគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។ ៩. គោលដៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចេះកំណត់គោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ពួកគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតនោះទេ។ គោលដៅរបស់គេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច រឺពេលខ្លះត្រូវអ្នកផ្សេងបង្កើតឲ្យទៀតផង។ ១០. តម្រូវការ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យ ពួកគេស្គាល់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាន។ ពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសម្រេចបាននូវតម្រូវការមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មូលហេតុដែលបរាជ័យនោះ​ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននោះទេ។ បែបនេះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ។ ១១. រៀនសូត្រ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតាមនុស្សដែលជោគជ័យ​មិនដែលគិតថាពួកគេ​ជាមនុស្សចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ ពួកគេតែងតែរៀនអ្វីៗថ្មីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនសម្ថិភាពរបស់ខ្លួន។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យតែងតែគិតថា​ខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យ​និងចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគេមិនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនអ្វីៗផ្សេងនោះទេ។ ១២. ការកំសាន្ត មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យតែងតែយកការកំសាន្តរបស់ពួកគេមកជាការអានសៀវភៅណា​ដែលមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគេបានកាន់តែច្រើន។ ពួកគេមិនធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យបែជាបង្វែរការកំសាន្តរបស់ខ្លួន​មកលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញ។ ពួកគេមិនបានចំណាយពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះទេ។ ១៣. ការគោរព មនុស្សជោគជ័យ៖​​ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ ដោយចេះដឹងគុណអ្នកដទៃ និងជាងនេះទៅទៀតពួកគេជាមនុស្សដែលចេះអ្នកដទៃ។ មនុស្សបរាជ័យ៖​ ផ្ទុយគ្នាទៅវិញ មនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ​ដោយគ្មានរកខុសត្រូវនោះទេ។ ពួកគេមិនចេះគោរពអ្នកផ្សេងនោះឡើយ។ ១៤. ការរស់នៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សមានការគិតគូរបានខ្ពស់។ ពួកគេរស់នៅដើម្បីពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សដែលបរាជ័យជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាល។ ពួកគេមិនមានគោលដៅសម្រាប់អនាគតច្បាស់លាស់នោះទេ។ ១៥. ការផ្លាស់ប្ដូរ មនុស្សជោគជ័យ៖ ដើម្បីភាពជោគជ័យ ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយ​ដើម្បីឲ្យខ្លួនគេកាន់តែល្អប្រសើរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះមិនងាយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ ពួកគេតែងតែមានភ័យខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររឺគ្មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះ។ Contact​ លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​របស់​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ​ រាល់បុគ្គលជោកជ័យនិងបុគ្គលបរាជ័យតែងតែមានលក្ខណៈមួយចំនួន ដែលមាន​ភាពខុសគ្នា​រឺផ្ទុយ​ពីគ្នា។ បុគ្គលជោកជ័យធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាខ្ពស់ ហើយ​មិនងាយ​ធ្វើអ្វីទៅ​តាមកំហឹង​ឬអារម្មណ៍​របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនោះទេ។ ចំណែកឯបុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ ភាគច្រើន​ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហា​តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន​ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីនោះទេ។ ១. ការអធ្យាស្រ័យ មនុស្សជោគជ័យ​​៖ ចេះអាធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនប្រកាន់ច្រើនរឺមានការគុំគួនគំនុំច្រើននោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ភាគច្រើននៃមនុស្សបរាជ័យតែងតែមានគុំគួន ប្រកាន់ច្រើននិងមិនងាយអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ ២. ទំនួលខុសត្រូវ មនុស្សជោគជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ពស់ណាស់ ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ ពួកគេមិនចេះទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ផ្ទុយគ្នាពីបុគ្គលជោគជ័យវិញ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេ។ ពួកគេតែងតែទម្លាក់ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះ។ ៣. ការចែករំលែក មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ។ គ្រប់ពេលដែលពួកគេដឹងពីព័ត៌មានសំខាន់អ្វីមួយ គេតែងតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយមិនទុកវាជាសម្ងាត់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមបំផុត។ បើសិនជាគេដឹងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនោះ គេនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យនេះ នឹងទុកវាជាការសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមិនខាន។ ៤. ការបង្ហាញអារម្មណ៍ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតានៃទម្លាប់មនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ជាប្រពៃណីទៅហើយ មនុស្សធុនបែបនេះនឹងបង្ហាញអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយរឺអ្នកណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខាន។ ៥. ការនិយាយស្ដី មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យមិនចេះនិយាយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ រាល់ការនិយាយស្ដីរបស់គេតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍និងឆ្លាតវៃបំផុត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យនិយាយច្រើនខ្លាំងណាស់ តែរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាមានប្រយោជន៍នោះទេ។​ ភាកច្រើនពួកគេចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេ។ ៦. ចែករំលែកភាពជោគជ័យ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន ពួកគេតែងតែរំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានជួយដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សលោភលន់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យណាមួយពួកគេតែងតែចាត់ទុកវាជារបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាមានការជួយពីអ្នកដទៃក៏ដោយ។ ពួកគេលេបយកភាពជោគជ័យដោយមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ។ ៧. គ្មានបំណងចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃ មនុស្សជោគជ័យ៖ រាល់ពេលពួកគេទទួលបានជោគជ័យរឺធ្វើអ្វីមួយនោះ ពួកគេតែងតែមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានភាពជោគជ័យដូចខ្លួនឯងផងដែរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ដោយសារតែភាពលោភលន់​ និងអាត្មានិយមនោះ មនុស្សបរាជ័យមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានភាពជោគជ័យនោះទេ។ គេតែងតែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងរលាយគ្រប់យ៉ាង។ ៨. ការពិចារណា មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលចេះយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណាដើម្បីភាពល្អប្រសើរ។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទអញនិយមនោះទេ ហើយក៏គ្មានគំនិតថាគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សអញនិយម។ ពួកគេមិនដែលយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណានោះទេ ដោយសារតែគេមានគិតថាមានតែគំនិតខ្លួនគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។ ៩. គោលដៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចេះកំណត់គោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ពួកគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតនោះទេ។ គោលដៅរបស់គេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច រឺពេលខ្លះត្រូវអ្នកផ្សេងបង្កើតឲ្យទៀតផង។ ១០. តម្រូវការ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យ ពួកគេស្គាល់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាន។ ពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសម្រេចបាននូវតម្រូវការមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មូលហេតុដែលបរាជ័យនោះ​ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននោះទេ។ បែបនេះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ។ ១១. រៀនសូត្រ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតាមនុស្សដែលជោគជ័យ​មិនដែលគិតថាពួកគេ​ជាមនុស្សចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ ពួកគេតែងតែរៀនអ្វីៗថ្មីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនសម្ថិភាពរបស់ខ្លួន។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យតែងតែគិតថា​ខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យ​និងចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគេមិនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនអ្វីៗផ្សេងនោះទេ។ ១២. ការកំសាន្ត មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យតែងតែយកការកំសាន្តរបស់ពួកគេមកជាការអានសៀវភៅណា​ដែលមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគេបានកាន់តែច្រើន។ ពួកគេមិនធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យបែជាបង្វែរការកំសាន្តរបស់ខ្លួន​មកលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញ។ ពួកគេមិនបានចំណាយពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះទេ។ ១៣. ការគោរព មនុស្សជោគជ័យ៖​​ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ ដោយចេះដឹងគុណអ្នកដទៃ និងជាងនេះទៅទៀតពួកគេជាមនុស្សដែលចេះអ្នកដទៃ។ មនុស្សបរាជ័យ៖​ ផ្ទុយគ្នាទៅវិញ មនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ​ដោយគ្មានរកខុសត្រូវនោះទេ។ ពួកគេមិនចេះគោរពអ្នកផ្សេងនោះឡើយ។ ១៤. ការរស់នៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សមានការគិតគូរបានខ្ពស់។ ពួកគេរស់នៅដើម្បីពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សដែលបរាជ័យជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាល។ ពួកគេមិនមានគោលដៅសម្រាប់អនាគតច្បាស់លាស់នោះទេ។ ១៥. ការផ្លាស់ប្ដូរ មនុស្សជោគជ័យ៖ ដើម្បីភាពជោគជ័យ ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយ​ដើម្បីឲ្យខ្លួនគេកាន់តែល្អប្រសើរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះមិនងាយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ ពួកគេតែងតែមានភ័យខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររឺគ្មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះ។ Contact Name : Hour Vichet Phone : 16785548 Address : View : 794 ​ លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​របស់​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ​ រាល់បុគ្គលជោកជ័យនិងបុគ្គលបរាជ័យតែងតែមានលក្ខណៈមួយចំនួន ដែលមាន​ភាពខុសគ្នា​រឺផ្ទុយ​ពីគ្នា។ បុគ្គលជោកជ័យធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាខ្ពស់ ហើយ​មិនងាយ​ធ្វើអ្វីទៅ​តាមកំហឹង​ឬអារម្មណ៍​របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនោះទេ។ ចំណែកឯបុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ ភាគច្រើន​ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហា​តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន​ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីនោះទេ។ ១. ការអធ្យាស្រ័យ មនុស្សជោគជ័យ​​៖ ចេះអាធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនប្រកាន់ច្រើនរឺមានការគុំគួនគំនុំច្រើននោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ភាគច្រើននៃមនុស្សបរាជ័យតែងតែមានគុំគួន ប្រកាន់ច្រើននិងមិនងាយអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ ២. ទំនួលខុសត្រូវ មនុស្សជោគជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ពស់ណាស់ ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ ពួកគេមិនចេះទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ផ្ទុយគ្នាពីបុគ្គលជោគជ័យវិញ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេ។ ពួកគេតែងតែទម្លាក់ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះ។ ៣. ការចែករំលែក មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ។ គ្រប់ពេលដែលពួកគេដឹងពីព័ត៌មានសំខាន់អ្វីមួយ គេតែងតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយមិនទុកវាជាសម្ងាត់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមបំផុត។ បើសិនជាគេដឹងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនោះ គេនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យនេះ នឹងទុកវាជាការសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមិនខាន។ ៤. ការបង្ហាញអារម្មណ៍ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតានៃទម្លាប់មនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ជាប្រពៃណីទៅហើយ មនុស្សធុនបែបនេះនឹងបង្ហាញអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយរឺអ្នកណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខាន។ ៥. ការនិយាយស្ដី មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យមិនចេះនិយាយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ រាល់ការនិយាយស្ដីរបស់គេតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍និងឆ្លាតវៃបំផុត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យនិយាយច្រើនខ្លាំងណាស់ តែរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាមានប្រយោជន៍នោះទេ។​ ភាកច្រើនពួកគេចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេ។ ៦. ចែករំលែកភាពជោគជ័យ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន ពួកគេតែងតែរំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានជួយដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សលោភលន់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យណាមួយពួកគេតែងតែចាត់ទុកវាជារបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាមានការជួយពីអ្នកដទៃក៏ដោយ។ ពួកគេលេបយកភាពជោគជ័យដោយមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ។ ៧. គ្មានបំណងចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃ មនុស្សជោគជ័យ៖ រាល់ពេលពួកគេទទួលបានជោគជ័យរឺធ្វើអ្វីមួយនោះ ពួកគេតែងតែមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានភាពជោគជ័យដូចខ្លួនឯងផងដែរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ដោយសារតែភាពលោភលន់​ និងអាត្មានិយមនោះ មនុស្សបរាជ័យមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានភាពជោគជ័យនោះទេ។ គេតែងតែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងរលាយគ្រប់យ៉ាង។ ៨. ការពិចារណា មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលចេះយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណាដើម្បីភាពល្អប្រសើរ។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទអញនិយមនោះទេ ហើយក៏គ្មានគំនិតថាគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សអញនិយម។ ពួកគេមិនដែលយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណានោះទេ ដោយសារតែគេមានគិតថាមានតែគំនិតខ្លួនគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។ ៩. គោលដៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចេះកំណត់គោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ពួកគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតនោះទេ។ គោលដៅរបស់គេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច រឺពេលខ្លះត្រូវអ្នកផ្សេងបង្កើតឲ្យទៀតផង។ ១០. តម្រូវការ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យ ពួកគេស្គាល់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាន។ ពួកគេនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសម្រេចបាននូវតម្រូវការមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មូលហេតុដែលបរាជ័យនោះ​ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងពីតម្រូវការដែលពួកគេចង់បាននោះទេ។ បែបនេះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ។ ១១. រៀនសូត្រ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតាមនុស្សដែលជោគជ័យ​មិនដែលគិតថាពួកគេ​ជាមនុស្សចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេ។ ពួកគេតែងតែរៀនអ្វីៗថ្មីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើនសម្ថិភាពរបស់ខ្លួន។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យតែងតែគិតថា​ខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យ​និងចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់។ ពួកគេមិនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនអ្វីៗផ្សេងនោះទេ។ ១២. ការកំសាន្ត មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យតែងតែយកការកំសាន្តរបស់ពួកគេមកជាការអានសៀវភៅណា​ដែលមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគេបានកាន់តែច្រើន។ ពួកគេមិនធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យបែជាបង្វែរការកំសាន្តរបស់ខ្លួន​មកលើអ្វីផ្សេងទៀតដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៅវិញ។ ពួកគេមិនបានចំណាយពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះទេ។ ១៣. ការគោរព មនុស្សជោគជ័យ៖​​ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់ ដោយចេះដឹងគុណអ្នកដទៃ និងជាងនេះទៅទៀតពួកគេជាមនុស្សដែលចេះអ្នកដទៃ។ មនុស្សបរាជ័យ៖​ ផ្ទុយគ្នាទៅវិញ មនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃ​ដោយគ្មានរកខុសត្រូវនោះទេ។ ពួកគេមិនចេះគោរពអ្នកផ្សេងនោះឡើយ។ ១៤. ការរស់នៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សមានការគិតគូរបានខ្ពស់។ ពួកគេរស់នៅដើម្បីពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សដែលបរាជ័យជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាល។ ពួកគេមិនមានគោលដៅសម្រាប់អនាគតច្បាស់លាស់នោះទេ។ ១៥. ការផ្លាស់ប្ដូរ មនុស្សជោគជ័យ៖ ដើម្បីភាពជោគជ័យ ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយ​ដើម្បីឲ្យខ្លួនគេកាន់តែល្អប្រសើរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះមិនងាយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ។ ពួកគេតែងតែមានភ័យខ្លាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររឺគ្មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះ។ Contact Name : Hour Vichet Phone : 16785548 Address : View : 794 ​ លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​របស់​បុគ្គល​ជោគជ័យ និង​បុគ្គល​បរាជ័យ​ រាល់បុគ្គលជោកជ័យនិងបុគ្គលបរាជ័យតែងតែមានលក្ខណៈមួយចំនួន ដែលមាន​ភាពខុសគ្នា​រឺផ្ទុយ​ពីគ្នា។ បុគ្គលជោកជ័យធ្វើអ្វីដោយមានការពិចារណាខ្ពស់ ហើយ​មិនងាយ​ធ្វើអ្វីទៅ​តាមកំហឹង​ឬអារម្មណ៍​របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលនោះទេ។ ចំណែកឯបុគ្គលដែលបរាជ័យវិញ ភាគច្រើន​ដោះស្រាយ​រាល់បញ្ហា​តាមកំហឹងរបស់ខ្លួន​ដោយមិនបានគិតគូរអ្វីនោះទេ។ ១. ការអធ្យាស្រ័យ មនុស្សជោគជ័យ​​៖ ចេះអាធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនប្រកាន់ច្រើនរឺមានការគុំគួនគំនុំច្រើននោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ភាគច្រើននៃមនុស្សបរាជ័យតែងតែមានគុំគួន ប្រកាន់ច្រើននិងមិនងាយអធ្យាស្រ័យឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ ២. ទំនួលខុសត្រូវ មនុស្សជោគជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើខ្ពស់ណាស់ ទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ។ ពួកគេមិនចេះទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ផ្ទុយគ្នាពីបុគ្គលជោគជ័យវិញ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យគ្មានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេ។ ពួកគេតែងតែទម្លាក់ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនោះ។ ៣. ការចែករំលែក មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ។ គ្រប់ពេលដែលពួកគេដឹងពីព័ត៌មានសំខាន់អ្វីមួយ គេតែងតែចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយមិនទុកវាជាសម្ងាត់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ម្នាក់ឯងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះ គឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមបំផុត។ បើសិនជាគេដឹងព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយនោះ គេនឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់បានដឹងនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យនេះ នឹងទុកវាជាការសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាមិនខាន។ ៤. ការបង្ហាញអារម្មណ៍ មនុស្សជោគជ័យ៖ ជាធម្មតានៃទម្លាប់មនុស្សដែលជោគជ័យ ពួកគេតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ជាប្រពៃណីទៅហើយ មនុស្សធុនបែបនេះនឹងបង្ហាញអវិជ្ជមានទៅលើអ្វីមួយរឺអ្នកណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខាន។ ៥. ការនិយាយស្ដី មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យមិនចេះនិយាយអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេ។ រាល់ការនិយាយស្ដីរបស់គេតែងតែបង្ហាញនូវគំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍និងឆ្លាតវៃបំផុត។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សបរាជ័យនិយាយច្រើនខ្លាំងណាស់ តែរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាមានប្រយោជន៍នោះទេ។​ ភាកច្រើនពួកគេចូលចិត្តនិយាយដើមអ្នកដទៃទៅវិញនោះទេ។ ៦. ចែករំលែកភាពជោគជ័យ មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សជោគជ័យជាមនុស្សមានសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យដែលពួកគេទទួលបាន ពួកគេតែងតែរំលែកវាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ដែលបានជួយដល់ពួកគេដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមួយនោះ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ មនុស្សប្រភេទនេះជាមនុស្សលោភលន់បំផុត។ រាល់ជោគជ័យណាមួយពួកគេតែងតែចាត់ទុកវាជារបស់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ទោះបីជាមានការជួយពីអ្នកដទៃក៏ដោយ។ ពួកគេលេបយកភាពជោគជ័យដោយមិនចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃនោះទេ។ ៧. គ្មានបំណងចង់បំផ្លាញអ្នកដទៃ មនុស្សជោគជ័យ៖ រាល់ពេលពួកគេទទួលបានជោគជ័យរឺធ្វើអ្វីមួយនោះ ពួកគេតែងតែមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមានភាពជោគជ័យដូចខ្លួនឯងផងដែរ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ដោយសារតែភាពលោភលន់​ និងអាត្មានិយមនោះ មនុស្សបរាជ័យមិនដែលមានគំនិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានភាពជោគជ័យនោះទេ។ គេតែងតែចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងរលាយគ្រប់យ៉ាង។ ៨. ការពិចារណា មនុស្សជោគជ័យ៖ មនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យ ជាមនុស្សដែលចេះយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណាដើម្បីភាពល្អប្រសើរ។ ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទអញនិយមនោះទេ ហើយក៏គ្មានគំនិតថាគំនិតរបស់ខ្លួនត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេ។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ក្រុមមនុស្សបរាជ័យជាមនុស្សអញនិយម។ ពួកគេមិនដែលយកគំនិតអ្នកដទៃមកពិចារណានោះទេ ដោយសារតែគេមានគិតថាមានតែគំនិតខ្លួនគេម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។ ៩. គោលដៅ មនុស្សជោគជ័យ៖ ពួកគេជាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ពួកគេចេះកំណត់គោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯង។ មនុស្សបរាជ័យ៖ ពួកគេគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ជីវិតនោះទេ។ គោលដៅរបស់គេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច រឺពេលខ្លះត្រូវអ្នកផ្សេងបង្កើតឲ្យទៀតផង។ ១

post by : En Saman ??? ?????                                                             post Date : 05-Nov-2018

View : 1304

ក្រុមកំលាំងមនុស្សធម៌ទាំងអស់ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សុភាព តេជ:

យ៉ាបណាស់គ្រូផាត

48 ខ្នងឆេះម៉ត់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២(ដោយ គង់ សូផាត Kong Sophat)

ចង់ធ្វើជាថៅកែ ក្រុមហ៊ុន ដើរដោយ បណ្តាញទីផ្សារ Network Markting by Kong Sophat

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរអីប៊ូក បណ្តាញទីផ្សារ រកលុយបានច្រើន ទូរសព្ទ័ ០៩៦៩៩៦៦១៨៨ (Network Marketing) How to register with khmerebook www.khmerebook.com

ចង់លក់អោយឆាប់ដាច់

ចង់ជោគជយ័តែខ្ជិល Success

អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing បើមិនស្តាប់គ្រូផាតទេអស់លុយរហូត

រកលុយបានច្រើនមែន Make money Network Marketing

មើលវីដេអូនេះចប់ឈបើពិបាកចិត្តពីរឿងដាចើលុយទៀតហើយ

នៅផ្ទះរកប្រាក់បានច្រើន ពី300$ ទៅ 2000$ ក្នុង១ខែយ៉ាងងាយ ខ្ញុំមិនបោកទេ

ឈប់ពិបាកចិត្ត ពីរឿងដាច់លុយទៀតហើយ Network Marketing (គង់ សូផាត)

រកប្រាក់បានច្រើន

Flag Counter