សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម Welcome to khmerebook.com Tel: 097 444 74 00/ 096 99 66 188/ 012 36 53 90
  Software Network Marketing

Category : កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ Price : $12700

Description

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

me to khmerebook.com Network Marketing Software for Sale Category : កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ Price : $5900 Description អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ! ​ សម្រាប់គ្រុមហ៊ុន បណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing > Home Page > On Line selling > Software Network Marketing unilevel system > 5Levels system > Free One Domain > Free hosting one year > Free training > Free installation > Guaranteed 1 year *Admin user > Build Pin-code /serial number for register - Member control - Product Management - Promotion Management - Pv management - Manage sales - Sales report - Member Profit Report - Profit report *Members User - Edit information - Member Liste - Member list - Bonus report (Sponsor Bonus /Level1 to Level5 Bonus/ Team Bonus / All Sale Bonus) - Sales report - Direct introduction report - Withdrawal Report - Upload a photo - Referral Link - Money Transfer (Member to Member)

Contact

Name : Kong Sophat

Phone : 0974447400

Address : Phnom Penh

View : 3468

ក្រុមកំលាំងមនុស្សធម៌ទាំងអស់ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សុភាព តេជ:

យ៉ាបណាស់គ្រូផាត

48 ខ្នងឆេះម៉ត់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២(ដោយ គង់ សូផាត Kong Sophat)

ចង់ធ្វើជាថៅកែ ក្រុមហ៊ុន ដើរដោយ បណ្តាញទីផ្សារ Network Markting by Kong Sophat

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរអីប៊ូក បណ្តាញទីផ្សារ រកលុយបានច្រើន ទូរសព្ទ័ ០៩៦៩៩៦៦១៨៨ (Network Marketing) How to register with khmerebook www.khmerebook.com

ចង់លក់អោយឆាប់ដាច់

ចង់ជោគជយ័តែខ្ជិល Success

អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing បើមិនស្តាប់គ្រូផាតទេអស់លុយរហូត

រកលុយបានច្រើនមែន Make money Network Marketing

មើលវីដេអូនេះចប់ឈបើពិបាកចិត្តពីរឿងដាចើលុយទៀតហើយ

នៅផ្ទះរកប្រាក់បានច្រើន ពី300$ ទៅ 2000$ ក្នុង១ខែយ៉ាងងាយ ខ្ញុំមិនបោកទេ

ឈប់ពិបាកចិត្ត ពីរឿងដាច់លុយទៀតហើយ Network Marketing (គង់ សូផាត)

រកប្រាក់បានច្រើន

Flag Counter