សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រខ្មែរអ៊ីប៊ុកដត់ខម Welcome to khmerebook.com Tel: 097 444 74 00/ 096 99 66 188/ 012 36 53 90
  Our Benefits

1. ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដល់សមាជិក 2. ចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯង នៅគ្រប់ទីកន្លែង 3. លោកអ្នកអាច បញ្ជាទិញទំនិញ វេប្រាក់ ដកប្រាក់ ដោយខ្លួនឯងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង 4. បើកប្រាក់តាមរយៈ សមាជិកដូចគ្នា តាមរយៈ ATM,តាមរយៈ E-Money និងក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ 5. ប្រពន្ធ័ប្រាក់ចំណេញងាយស្រួលយល់ 6. បង្ហាញរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ ជូនសមាជិក 7. ប្រពន្ធ័ប្រត្តិបត្តការប្រាក់ចំណេញរហស័ទាន់ចិត្តតែ២ឬ៣វិនាទីប៉ុណ្ណោះ 8. លោកអ្នកអាច Upload រូបថតផ្ទាល់ខ្លួន និង អាច ost, Comment, Share, Like, Chart, ... 9. System មានលក្ខណៈងាយស្រួល 10. តែងតែចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជានិច្ច៕

ក្រុមកំលាំងមនុស្សធម៌ទាំងអស់ សហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សុភាព តេជ:

យ៉ាបណាស់គ្រូផាត

48 ខ្នងឆេះម៉ត់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២(ដោយ គង់ សូផាត Kong Sophat)

ចង់ធ្វើជាថៅកែ ក្រុមហ៊ុន ដើរដោយ បណ្តាញទីផ្សារ Network Markting by Kong Sophat

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិកខ្មែរអីប៊ូក បណ្តាញទីផ្សារ រកលុយបានច្រើន ទូរសព្ទ័ ០៩៦៩៩៦៦១៨៨ (Network Marketing) How to register with khmerebook www.khmerebook.com

ចង់លក់អោយឆាប់ដាច់

ចង់ជោគជយ័តែខ្ជិល Success

អាជីវកម្មបណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing បើមិនស្តាប់គ្រូផាតទេអស់លុយរហូត

រកលុយបានច្រើនមែន Make money Network Marketing

មើលវីដេអូនេះចប់ឈបើពិបាកចិត្តពីរឿងដាចើលុយទៀតហើយ

នៅផ្ទះរកប្រាក់បានច្រើន ពី300$ ទៅ 2000$ ក្នុង១ខែយ៉ាងងាយ ខ្ញុំមិនបោកទេ

ឈប់ពិបាកចិត្ត ពីរឿងដាច់លុយទៀតហើយ Network Marketing (គង់ សូផាត)

រកប្រាក់បានច្រើន

Flag Counter